Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (Tập 3)

Tác giả Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 8
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (13-05-2014 03:55 AM)
Tags -
Lượt đọc 1,400
Chia sẻ
Giới thiệu

Trong lời tựa của lần xuất bản đó - gọi là Tựa Đại Việt sử ký tục biên - nhóm biên soạn đứng đầu là Tham tụng, Hình bộ thượng thư tri Trung thư giám Lê Hy, cho biết bộ Quốc sử này là kết quả của một quá trình biên soạn, tu bổ qua nhiều đời: 'Nước Việt ta, sử ký các đời do các tiên hiền Lê Văn Hưu..

Bình luận