Tổng Quan Lịch sử Văn Học Nhật Bản

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
13
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (13-05-2014 03:55 AM)
Lượt đọc:
25,756
Chia sẻ:

Đó là lý tưởng mà nền văn học toàn cầu của thế kỷ vừa qua (Weltliteratur chủ trương bởi Goethe) phải vươn tới. Theo Etiemble trong Esais de littérature (vraiment) générale (1974). Ít nhất có ba lý do chính khiến xui người viết đặt bút soạn bộ Tổng Quan Lịch Sử Văn Học Nhật Bản nầy. Trước hết là cái..