Tổng Quan Lịch sử Văn Học Nhật Bản

Tác giả Nguyễn Nam Trân
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 13
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (13-05-2014 03:55 AM)
Tags -
Lượt đọc 24,379
Chia sẻ
Giới thiệu

Đó là lý tưởng mà nền văn học toàn cầu của thế kỷ vừa qua (Weltliteratur chủ trương bởi Goethe) phải vươn tới. Theo Etiemble trong Esais de littérature (vraiment) générale (1974). Ít nhất có ba lý do chính khiến xui người viết đặt bút soạn bộ Tổng Quan Lịch Sử Văn Học Nhật Bản nầy. Trước hết là cái..

Bình luận