Tập Truyện Ngắn Tô Hoài

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
37
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 03:26 AM )
Lượt đọc:
8,469
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Thông tin

Nghe dễ là gần sáng. Tiếng sấm đầu đông ùn ục như trời sôi bụng. Áp tháng chín, sấm cạn. Thế này là trái tiết, người ta dễ ốm, con cua con ếch thì lo xa tránh rét nghe sấm đã ẩn vào trong hang cả rồi. Bao nhiêu năm đến giờ chẳng nhớ, chẳng buồn nhớ. Thuở ấy, nhà Đợ có hai cái nan, một nan vợ một nan..