Những Câu Chuyện Ngụ Ngôn Hay Nhất

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
104
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 03:26 AM )
Lượt đọc:
46,000
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Mở đầu

- Anh việc gì phải kéo cày ? Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không có chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại. Sáng ngày hôm sau ngựa đực bèn làm theo lời ngựa cái. Bác nông dân thấy ngựa đực trở nên ương bớng, bèn đóng ngựa cái vào vai cày.