Truyện Cổ Các Dân Tộc Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
16
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 03:26 AM)
Lượt đọc:
8,247
Chia sẻ:

So với truyện cổ dân gian Việt, truyện cổ dân gian các dân tộc Việt Nam có nội dung đặc biệt phong phú về các mặt văn học, nghệ thuật và phong tục, lịch sử. Theo nội dung các trưyện ở tập này có nhiều truyện phản ánh công cuộc đấu tranh thiên nhiên và xã hội của nhân dân ta ở miền núi và vùng đồng..