Truyện Cổ Các Dân Tộc Việt Nam

Tác giả Dân gian
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 16
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 03:26 AM)
Tags -
Lượt đọc 8,121
Chia sẻ
Giới thiệu

So với truyện cổ dân gian Việt, truyện cổ dân gian các dân tộc Việt Nam có nội dung đặc biệt phong phú về các mặt văn học, nghệ thuật và phong tục, lịch sử. Theo nội dung các trưyện ở tập này có nhiều truyện phản ánh công cuộc đấu tranh thiên nhiên và xã hội của nhân dân ta ở miền núi và vùng đồng..

Bình luận