Chuyện Nỏ Thần

Tác giả Tô Hoài
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 15
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 03:26 AM)
Tags -
Lượt đọc 1,650
Chia sẻ
Giới thiệu

Tần Thủy Hoàng muốn cất quân đánh ta. Vua Hùng bèn đem Lý Thân tiến nhà Tần. Thủy Hoàng mừng lắm, phong làm chức Tư lệnh hiệu Úy. Đến khi Thủy Hoàng thôn tính thiên hạ, Lý Thân có công, được Thủy Hoàng sai giữ Lâm Thao ở Trường Thành, uy danh vang dội đến Hung Nô. Sau, tuổi già, Lý Thân về nước..

Bình luận