Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt…

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
35
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 03:26 AM )
Lượt đọc:
254
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Mở đầu

Chú bé trông thấy bố mẹ sắp đi và mình sẽ được tự do chẳng ai cai quản trong hai giờ. Chú nghĩ bụng: 'mình có thể lấy súng của bố xuống, bắn vài ba viên đạn, chẳng ai biết cả'. Có thể nói là bố mẹ đã đoán được ý định của chú, lúc ra đi bố dừng lại trên bậu cửa và nói: - Con đã không muốn theo bố mẹ..