Tố Nữ Kinh

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
20
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 11:02 AM)
Lượt đọc:
43,872
Chia sẻ:

Giao tiếp âm dương trong tự do tự tại, riêng loài người được nhiều một cách khác thường, bất kỳ lúc nào cũng có thể giao hợp, không như cầm thú việc động dục chỉ có từng thời kỳ. Hình thái giao hợp của con người cũng rất lắm cách như giao hai mặt vào nhau, giao bên cạnh, đứng giao, cúi xuống giao..