Tố Nữ Kinh

Tác giả Khuyết Danh
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 20
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 11:02 AM)
Tags -
Lượt đọc 42,105
Chia sẻ
Giới thiệu

Giao tiếp âm dương trong tự do tự tại, riêng loài người được nhiều một cách khác thường, bất kỳ lúc nào cũng có thể giao hợp, không như cầm thú việc động dục chỉ có từng thời kỳ. Hình thái giao hợp của con người cũng rất lắm cách như giao hai mặt vào nhau, giao bên cạnh, đứng giao, cúi xuống giao..

Bình luận