Giáo trình xử lý ảnh - học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 119
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 05:13 PM)
Tags -
Lượt đọc 2,151
Chia sẻ
Giới thiệu

Tài liệu này nhằm hướng dẫn và giới thiệu những kiến thức cơ bản, các khái niệm, định nghĩa tóm tắt trong lĩnh vực xử lý ảnh.

Tài liệu gồm các chương sau: - Chương 1. Nhập môn xử lý ảnh - Chương 2. Thu nhận ảnh - Chương 3. Xử lý nâng cao chất lượng ảnh - Chương 4. Các phương pháp phát hiện biên ảnh - Chương 5. Phân vùng ảnh - Chương 6. Nhận dạng ảnh - Chương 7. Nén dữ liệu ảnh Còn nhiều vấn đề khác như các công cụ toán học, kỹ thuật biến đổi ảnh, truyền ảnh, các phần mềm xử lý v. v… chưa đề cập được trong phạm vi tài liệu này, chúng ta có thể tìm kiếm thêm trong các tài liệu khác chuyên sâu hơn, cũng như trên internet.

Bình luận