Bài Tập Trí Tuệ Nhân Tạo

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 44
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 05:14 PM)
Tags -
Lượt đọc 666
Chia sẻ
Giới thiệu
_

tổng hợp các dạng bài tập của môn trí tuệ nhân tạo

Bình luận