Network Virtualization – a View from the Bottom

Tác giả Jorge Carapinha
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ English
Số Trang 8
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Ngọc Anh (12-08-2016 08:44 PM)
Tags Network Virtualization
Lượt đọc 57
Chia sẻ
Giới thiệu

ảo hoá mạng là công nghệ mà mạng thế hệ mới đang tiến dần đến

Bình luận