Asterisk - the Future of Telephony

Tác giả Jim Van Meggelen
Nhà xuất bản O'relilly (2007)
Ngôn ngữ English
Số Trang 604
 
Sách giấy -
Ebook 5KP   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (24-05-2014 11:25 PM)
Tags Telephony
Lượt đọc 31
Chia sẻ
Giới thiệu

The future of Telephony

Bình luận