100 Loại Nhu Cầu Tâm Lý Con Người

Tác giả Tề Đằng Dũng
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 101
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 04:33 PM)
Tags -
Lượt đọc 17,332
Chia sẻ
Giới thiệu

Trong cuộc sống người ta ở trong những tầng nhu cầu khác nhau. Mỗi cá nhân trong hiện thực đều đáp ứng mỗi loại nhu cầu để sống. Sau khi nhu cầu phấn đấu của con người được đáp ứng thì nó sẽ tự nhiên mất đi, đồng thời con người sẽ đề ra tầng nhu cầu cao hơn mà phấn đấu. Con người ta không ngừng theo..

Bình luận