Scrum Guide

Tác giả Ken Schwaber, Jeff Sutherland
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ English
Số Trang 16
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Tạ Hồng Bắc (09-06-2014 02:28 PM)
Tags software development
Lượt đọc 504
Chia sẻ
Giới thiệu

The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game

Bình luận