Tin học đại cương

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 85
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 05:10 PM)
Tags -
Lượt đọc 94
Chia sẻ
Giới thiệu

I. Tóm tắt môn học: Mục đích của môn học là cung cấp cho sinhviên một sốkiến thức đại cươngvà các nguyên lý cơbản của khoa học máy tính, các khái niệm và cách tưduy giải quyết các vấn đề- bài toán bằng máy tính điện tử. Đồng thời bước đầu tập làm quen với ngôn ngữlập trình Pascal đểgiải quyết một số bài toán, ứng dụng thực tế. II. Nội dung môn học: Chương 1: Đại cươngvềTin học (6t) 1. Tổng quan vềhệthống tin học (Information systems hay Computer systems) 1. Sơlược vềhệthống tin học 2. Các thành phần của một hệthống tin học 3. Các dạng máy tính điện tử 2. Máy tính PC và nguyênlý hoạt động 1. Cấu trúc của một máy tính 2. Các bộphận chính của máy tính 3. Các thiết bịnhập - xuất trong hệthống máy tính 4. Nguyên lý Von Neumann - Hoạt động của máy tính 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính 1. Hệthống số- Cách chuyển đổi giữa các hệthống số 2. Dữliệu và lưu trữdữliệu 3. Mã hoá và biểu diễn dữliệu trong máy tính 4. Các loại bộnhớ 4. Giới thiệu vềmạng máy tính 1. Khái niệm vềmạng máy tính 2.

Bình luận