Chính sách hệ thống trong Window server 2003

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 23
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 05:11 PM)
Tags -
Lượt đọc 57
Chia sẻ
Giới thiệu
_

+ Chính sách hệ thống trong môi trường cục bộ + Quản lý đĩa và lưu trữ + Sao lưu và phục hồi hệ thống + Quản lý dịch vụ in ấn

Bình luận