Python for Finance

Tác giả Yves Hilpisch
Nhà xuất bản Safari® Books Online (2014)
Ngôn ngữ English
Số Trang 566
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (29-06-2017 11:11 AM)
Tags -
Lượt đọc 2,456
Chia sẻ
Giới thiệu

Sách học lập trình Python

Bình luận