A Heat Transfer Textbook

Tác giả John H.lienhard V
Nhà xuất bản Philogiston Press (2006)
Ngôn ngữ English
Số Trang 762
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Timmy Nguyen (09-05-2014 09:02 AM)
Tags heat transfer, mechanical
Lượt đọc 4,193
Chia sẻ
Giới thiệu

Sách giới thiệu về truyền nhiệt

Bình luận