Xây dựng và Quản trị Website

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 174
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 05:02 PM)
Tags -
Lượt đọc 259
Chia sẻ
Giới thiệu

Bất kỳ một cá nhân, đang sử dụng bất kỳ loại máy tính nào, ở bất kỳ đâu, đều có thể dễ dàng truy cập dữ liệu trên Internet bằng những chương trình đơn giản- Ý tưởng của Tim Berners-Lee

Bình luận