WHAT IS JOOMLA?

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 53
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 05:03 PM)
Tags -
Lượt đọc 40
Chia sẻ
Giới thiệu

Joomla! Là một hệ quản trị nội dung mã ngu ồn mở được viết trên ngôn ngữ PHP kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL do đó để một website Joomla có thể chạy được chúng ta cần có một server được cài đặt PHP và MySQL và một số module khác.

Bình luận