Tài liệu Javascript

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 79
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 05:02 PM)
Tags -
Lượt đọc 400
Chia sẻ
Giới thiệu

Javascript là ngôn ngữ dựa trên đối tượng, có nghĩa là bao gồm nhiều đối tượng. Nhưng javascript không phải là ngôn ngữ hướng đối tượng C++, hay java vì nó không có lớp hay tính kế thừa

Bình luận