PHP truyền nhận dữ liệu.

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 37
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 05:05 PM)
Tags -
Lượt đọc 56
Chia sẻ
Giới thiệu
_

giới thiệu cơ chế truyền nhận dữ liệu giữa các trang web, phương thức POST/GET và một số ví dụ minh họa. Rõ ràng, dễ hiểu, đầy đủ kiến thức.

Bình luận