Ngôn ngữ CSS

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 8
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 05:02 PM)
Tags -
Lượt đọc 392
Chia sẻ
Giới thiệu

CSS = Casscading Style Sheets. Dùng để mô tả cách hiển thị các thành phần trên trang WEB. Sử dụng tương tự như dạng TEMPLATE. Có thể sử dụng lại cho các trang web khác

Bình luận