Java Core (Tiếng Việt)

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 211
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 04:58 PM)
Tags -
Lượt đọc 2,354
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Gồm 10 chương giúp bạn làm quen với Java, Chương 1: Lập trình hướng đối tượng, Chương 2: Nhập môn Java, Chương 3: Nền tảng của ngôn ngữ Java, Chương 4: Các gói của giao diện, Chương 5: AXT, Chương 6: Applets, Chương 7: Xử lý ngoại lệ, Chương 8: Đa luồng, Chương 9: Luồng I/O, Chương 10: Thực thi bảo mật

Bình luận