Hướng dẫn lập trình Delphi (Quyển 2)

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 27
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 04:57 PM)
Tags -
Lượt đọc 248
Chia sẻ
Giới thiệu

Delphi là một ngôn ngữ lập trình của hãng Borland dựa trên nền Pascal với các phần mở rộng hướng đối tượng. Nó cho phép bạn tạo ra một chương trình bằng các công cụ rất mạnh. Phần 2 của tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn tạo một số ứng dụng đơn giản, bao gồm sử dụng các điều khiển, xử lý chuỗi, đồ họa và diễn hoạt trong Delphi.

Bình luận