Giáo trình: Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 152
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 05:00 PM)
Tags -
Lượt đọc 335
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình - Cụ thể là ngôn ngữ C - Sinh viên thường gặp khó khăn trong việc chuyển vấn đề lý thuyết sang cài đặt cụ thể trên máy. Sách "Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình" nhằm cung cấp cho các học sinh - sinh viên hệ thống bài tập...

Bình luận