C++ cơ bản

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 78
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 04:56 PM)
Tags -
Lượt đọc 299
Chia sẻ
Giới thiệu

Chương trình trên đây là chương trình đầu tiên mà hầu hết những người học nghề lập trình viết đầu tiên và kết quả của nó là viết câu "Hello, World" lên màn hình. Đây là một trong những chương trình đơn giản nhất có thể viết bằng C++ nhưng nó đã bao gồm những phần cơ bản mà mọi chương trình C++ có.

Bình luận