BÁO CÁO MÔN HỌC PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 35
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 05:01 PM)
Tags -
Lượt đọc 99
Chia sẻ
Giới thiệu

Yêu cầu xây dựng một hệ thống quản lý điểm của sinh viên của một trường cao đẳng theo từng học kỳ, năm học và cuối khóa học. • Phòng Đào tạo quản lý thông tin sinh viên theo khóa, theo lớp và theo mã sinh viên, mã sinh viên là thông tin duy nhất để phân biệt các sinh viên với nhau, ngoài ra, hệ thống quản lý điểm quản lý thêm thông tin: họ, tên, ngày sinh của sinh viên. Thông tin lớp: tên lớp, thuộc khóa nào. Thông tin khóa: tên khóa, từ năm nào đến năm nào

Bình luận