Bài tập Window Form

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
61
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 04:59 PM)
Lượt đọc:
55
Chia sẻ:
_

Gồm các bài: 1. Viết chương trình tính đạo hàm dơn thức: P(x)=ax mũ n 2. Viết chương trìn giài phương trình bậc 2 3. Các chủ đề ADO. NET