slide Cấu Trúc Máy Tính phần CPU RAM HDD

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 20
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 04:52 PM)
Tags -
Lượt đọc 207
Chia sẻ
Giới thiệu
_

slide Cấu Trúc Máy Tính phần CPU RAM HDD

Bình luận