Những Kế Hay Bạn Nên Biết - Quyển 3

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
12
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 04:34 PM )
Lượt đọc:
52,070
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Thông tin

Trí là gì? Tùy cơ ứng biến dùng để giải quyết sự kiện'. Về ý nghĩa nhất định nào đó, người có trí là người có thể tùy cơ ứng biến theo gióbẻ.Mục đích cuối cùng của ứng biến là khiến cho ta luôn luôn ở vịtrí chủ động nắm được động thái phát triển của sự việc để thực hiện được mục tiêu đã định. Cụ..