Những Kế Hay Bạn Nên Biết - Quyển 3

Tác giả Dang Cap Nhat
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 12
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 04:34 PM)
Tags -
Lượt đọc 48,191
Chia sẻ
Giới thiệu

Trí là gì? Tùy cơ ứng biến dùng để giải quyết sự kiện'. Về ý nghĩa nhất định nào đó, người có trí là người có thể tùy cơ ứng biến theo gióbẻ.Mục đích cuối cùng của ứng biến là khiến cho ta luôn luôn ở vịtrí chủ động nắm được động thái phát triển của sự việc để thực hiện được mục tiêu đã định. Cụ..

Bình luận