Những Kế Hay Bạn Nên Biết - Quyển 3

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
12
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 04:34 PM)
Lượt đọc:
50,682
Chia sẻ:

Trí là gì? Tùy cơ ứng biến dùng để giải quyết sự kiện'. Về ý nghĩa nhất định nào đó, người có trí là người có thể tùy cơ ứng biến theo gióbẻ.Mục đích cuối cùng của ứng biến là khiến cho ta luôn luôn ở vịtrí chủ động nắm được động thái phát triển của sự việc để thực hiện được mục tiêu đã định. Cụ..