Những Kế Hay Bạn Nên Biết - Quyển 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
11
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 04:34 PM)
Lượt đọc:
16,432
Chia sẻ:

Bởi vì tình người là của cải, mục đích cơ bản nhất của giao tế là kết tình người, có nhân duyên.Phải yêu thích tình người như thích tiền thì mới có thể giúp cho mình một khi gặp thời cơ. Cầu người giúp đỡ là bị động. Chỉ khi người ta nợ mình một chút tình người thì cầu người ta giúp đỡ rất dễ dàng..