Nghệ Thuật Hiểu Thấu Tâm Lý Người Khác

Tác giả: Nguyễn Công Khanh – Nguyễn Minh Đức
Nhà xuất bản:
Số trang: 35
 
Ebook: FREE
 
Upload bởi: Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 04:33 PM )
Lượt đọc: 87,867
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Thông tin

Trong thời đại của chúng ta, tâm lý học đã trở thành một khoa học cơ bản và đồng thời cũng là một khoa học ứng dụng. Cùng với tâm lý học khoa học, cũng tồn tại một tâm lý học của đời sống thường ngày bao gồm những tri thức, những hiểu biết, những kinh nghiệm tiền khoa học về nhận thức của con người..