Đàn Ông Đến Từ Sao Hỏa, Đàn Bà Đến Từ…

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
18
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 04:34 PM)
Lượt đọc:
74,797
Chia sẻ:

Những vấn đề đã làm cho tôi tức điên người cách đây hai mươi năm trong quan hệ với vợ mình, Bonnie, cũng thường xảy ra ngày hôm nay. Sự khác biệt hôm nay là tôi đã khoan dung, biết chấp nhận, và thấu hiểu hơn. Tôi có thể hiểu được những lời và phản ứng của vợ tôi đúng hơn và tôi biết rõ hơn làm thế..