Cái Dũng Của Thánh Nhân

Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 14
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 04:33 PM)
Tags -
Lượt đọc 5,994
Chia sẻ
Giới thiệu

Cô gái nhảy nọ bắt nhân tình với một viên sỹ quan Nhật và đưa nó đến trấn áp anh Hoành. Anh Hoành đang ngồi ăn cơm, viên sỹ quan Nhật xô cửa vào. Nó rút soạt thanh kiếm ra khỏi vỏ, kề lưỡi kiếm sáng loáng vào họng anh Hoành. Anh Hoành thuật lại: Lúc ấy, máu tao sôi lên. Nó khinh miệt mình đến thế là..

Bình luận