Các Phương Pháp Tiếp Cận Trong Tham Vấn

Tác giả Dang Cap Nhat
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 13
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (10-05-2014 04:34 PM)
Tags -
Lượt đọc 32,775
Chia sẻ
Giới thiệu

Có thể kể đến các tác giả theo thuyết Freud mới như Anna Freud, Alfred Adler, Carl Jung, Harry Stack Sullivan; Otto Rank và Wikhem Reich và các tác giả theo thuyết mối quan hệ có đối tượng như Melanie Klein, Heinz Kohut và Margaret Mahler. Phương pháp tiếp cận tâm động học tập trung vào việc giải..

Bình luận