Tổng quát về kiểm thử phần mềm

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 11
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 04:51 PM)
Tags -
Lượt đọc 127
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Chu kỳ phần mềm được tính từ lúc có yêu cầu (mới hoặc nâng cấp) đến lúc phần mềm đáp ứng đúng yêu cầu được phân phối. Trong mỗi chu kỳ, người ta tiến hành nhiều công đoạn: khởi động, chi tiết hóa, hiện thực và chuyển giao.

Mỗi công đoạn thường được thực hiện theo cơ chế lặp nhiều lần để kết quả ngày càng hoàn hảo hơn. Trong từng bước lặp, chúng ta thường thực hiện nhiều workflows đồng thời (để tận dụng nguồn nhân lực hiệu quả nhất): nắm bắt yêu cầu, phân tích chức năng, thiết kế, hiện thực và kiểmthử.

Sau mỗi lần lặp thực hiện 1 công việc nào ₫ó, ta phải tạo ra kết quả (artifacts), kết quả của bước/công việc này là dữ liệu đầu

Bình luận