Khái niệm - Qui trình kiểm thử phần mền

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 29
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 04:51 PM)
Tags -
Lượt đọc 126
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Kiểm thử là gì ?  IEEE: Kiểm thử là tiến trình vận hành hệ thống hoặc thành phần dưới những điều kiện xác định, quan sát hoặc ghi nhận kết quả và đưa ra đánh giá về hệ thống hoặc thành phần đó Myers: Kiểm thử là tiến trình thực thi chương trình với mục đích tìm thấy lỗi (The art of software testing)...

Tiến trình kiểm thử  Kiểm thử thường bao gồm các bước thiết kế các ca kiểm thử bước tạo dữ liệu thử

• Kiểm thử với tất cả các dữ liệu vào là cần thiết • Không thể kiểm thử “vét cạn”• chọn tập các dữ liệu thử đại diện từ miền dữ liệu vào • Dựa trên các tiêu chuẩn chọn dữ liệu thử bước thực thi chương trình trên dữ liệu thử • Cung cấp dữ liệu thử • Thực thi • Ghi nhận kết quả bước quan sát kết quả kiểm thử • Thực hiện trong khi hoặc sau khi thực thi • So sánh kết quả nhận được và kết quả mong đợi

Bình luận