GIÁO TRÌNH QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 243
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 04:51 PM)
Tags -
Lượt đọc 186
Chia sẻ
Giới thiệu
_

GIÁO TRÌNH QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Bình luận