Đại cương về công nghệ phần mềm

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 154
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 04:51 PM)
Tags -
Lượt đọc 404
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Giáo trình gồm các chương đại cương về công nghệ phần mềm, Thiết kế phần mềm, Hợp thức hóa phần mềm, Thử nghiệm chương trình, Đặc tả phần mềm. Mỗi chương trình bày chi tiết các công việc phải làm

Bình luận