Bài Giảng Kiểm Thử Phần Mềm

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 140
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 04:51 PM)
Tags -
Lượt đọc 705
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Đảm bảo chất lượng phần mềm gồm nhiều nhiệm vụ liên kết và các hoạt động chính sau: Áp dụng các phương pháp kỹ thuật, Tiến hành các cuộc xét duyệt kỹ thuật chính thức, Kiểm thử phần mềm, Buộc tôn trọng các chuẩn, Kiểm soát thay đổi, Đo chất lượng, Báo cáo, lưu giữ kết quả.

Bình luận