Những Điều Bạn Muốn Biết Về Hoạt Động Giới Tính…

Tác giả David Reuben
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Chương 17
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 11:02 AM)
Tags -
Lượt đọc 54,185
Chia sẻ
Giới thiệu

Việc tích luỹ các kiến thức hàng nghìn năm về văn hoá, giáo đục... của con người hầu như không có tác động gì đáng kể đến kiến thức về tình dục của họ.Mặc dù có rất nhiều phương tiện truyền thông phổ biến rộng rãi vấn đề này nhưng đại đa số mọi người vẫn chưa thật sự hiểu biết về các hoạt động giới..

Bình luận