Giới Tính Theo Cuộc Đời

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
56
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 11:02 AM)
Lượt đọc:
4,327
Chia sẻ:

Thời gian, bạn tình đối tác không thể thiếu của cuộc đời chúng ta Con người kể từ khi cất tiếng khóc chào đời thậm chí trước đó đã có mối liên hệ sâu sắc với yếu tố thời gian. Sự phát triển của chúng ta về mặt sinh học, thể chất, trí tuệ, nghề nghiệp, các mối quan hệ tình cảm và giới tính được tạo..