Xử lý ảnh - Chương 1. Giới thiệu chung

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 40
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:28 PM)
Tags -
Lượt đọc 110
Chia sẻ
Giới thiệu

Chương 1. Giới thiệu chung nghiên cứu các vấn đề sau: Khái niệm xử lý ảnh, Các vấn đề của xử lý ảnh, Giới thiệu một số ứng dụng của xử lý ảnh, Matrix và vector, Một số khái niệm cơ bản.

Bình luận