Thiết Kế Linh Vật trong Photoshop

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 32
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 04:42 PM)
Tags -
Lượt đọc 71
Chia sẻ
Giới thiệu

Thiết Kế Linh Vật trong Photoshop (phần 1) Khi tôi bắt đầu thiết kế các linh vật, như là người mới tập chơi, tôi đã bắt đầu thiết kế mà không có bất kỳ ý tưởng nào về những gì tôi muốn diễn tả. Bước 1 – Khái niệm cơ bản.

Bình luận