Quản lý hình ảnh trong Windows 7 với Live Photo Gallery

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
17
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 04:50 PM)
Lượt đọc:
68
Chia sẻ:

Trong bài viết này, TTCN xin hướng dẫn qua về cách sử dụng Windows Live Photo Gallery thuộc gói Windows Live Essentials của Windows 7. Thông qua công cụ này, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa, hiển thị, tổ chức hay chia sẻ hình ảnh ưa thích của mình. Windows Live Photo Gallery Từng sử dụng