Giáo trình cơ sở CAD/CAM trong thiết kế và chế tạo

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 97
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 04:49 PM)
Tags -
Lượt đọc 123
Chia sẻ
Giới thiệu

Giáo trình cơ sở CAD/CAM trong thiết kế và chế tạo

Bình luận