Giáo án Photoshop Version Cs 8.0

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 61
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:29 PM)
Tags -
Lượt đọc 195
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Là những hình vuông cấu tạo nên file ảnh. Hay nói cách khác, 1 file ảnh là tập hợp của nhiều điểm ảnh. Số lượng và độ lớn của các điểm ảnh trong 1 file ảnh phụ thuộc vào độ phân giải của nó. Là lượng điểm ảnh trên một đơn vị dài. Nếu nói độ phân của ảnh bằng 72 tức là có 72 điểm ảnh trên một inch dài. nếu độ phân giải thấp thì...

Bình luận