Các thuật toán giấu thông tin trong file Ảnh _ĐHQG_KHOA CÔNG NGHỆ

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 38
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:28 PM)
Tags -
Lượt đọc 111
Chia sẻ
Giới thiệu

Giấu thông tin là nghệ thuật nhúng mẩu tin mật vào một vật mang tin khác. Giấu tin trong ảnh số là giấu các mẩu tin cũng là dạng số trong máy tính vào các ảnh nhị phân sao cho không bị phát hiện. Có thể coi nghệ thuật giấu tin là một nhánh của ngành mật mã với mục tiêu là nghiên cứu các phương pháp che giấu thông tin mật.

Bình luận